Jaarclubs, Disputen en 
Commissies

SSR-W is opgedeeld in verschillende groeperingen. De grootste hierin zijn de jaarclubs, disputen, commissies en huizen. Allemaal hebben ze hun eigen functie binnen de vereniging. Jaarclubs zijn vriendengroepen binnen je eigen jaarlaag. Commissies zorgen ervoor dat er dingen gebeuren, bijvoorbeeld het organiseren van feesten of het initiëren van projecten. Disputen zijn groepen leden van verschillende jaarlagen met een gezamenlijke interesse. 

Eerstejaars jaarclub

JC Pandora

Op een koude (niet sobere) avond aan de Rijn begon een borrelgroep te vormen. Veel nieuwe borrelaars en uitstromers verder, hadden we de definitieve vriendengroep gevonden, waar we ontzettend veel wisten mee te maken.

Al snel was duidelijk, wanneer het vaatje open gaat, breekt de grootste gekte los. Vandaar, JC Pandora.

Gelukkig zijn wij niet alleen maar gekte, we kunnen allen zeer verstandig zijn als het moet.

Onze JC bestaat uit lieve, grappige, behulpzame, en soms wat impulsieve of onhandige mensen. Dit zorgt voor een fijn balans in de jaarclub, en maakt dat wij zo goed bij elkaar passen.

JC MAAN

Wij zijn JC M.A.A.N., een gemengde jaarclub uit het jaar 2017 – 2018. Naast een gemengde jaarclub, zijn wij ook een gemengd zooitje. Elk met individuele sterke persoonlijkheden, maar die toch altijd samen vloeien op de MAANdagavond. Naast samen eten en borrelen op de kroeg, zijn wij het beste in op pad gaan en zien waar we belanden. Zo zijn wij zeikes nat geworden tijdens nachtkanoën in Utrecht, hebben we al ons geld (en waardigheid) verloren bij casino hoppen in Nijmegen en hebben we tot de zonsopkomst gedanst tijdens een weekendje Groningen. Na 3 jaar samen rondbanjeren op SSR-W, kennen we elkaar door en door, maar we zijn nog lang niet uitgespeeld met elkaar en de kroeg.  

Disputen

Een dispuut bestaat uit leden van verschillende jaren en studierichtingen die binnen een bepaald thema elke week activiteiten organiseren. SSR-W heeft de oudste Dispuutscultuur van Wageningen en sommige Disputen bestaan al sinds de oprichting van de vereniging, terwijl anderen net zijn opgericht. Zo blijft de vereniging zich ontwikkelen. Hier kun je over de achtergrond en geschiedenis van alle acht Disputen van SSR-W lezen, en tijdens de AID heb je de kans leden van Disputen te spreken. Vraag deze leden vooral naar de mooiste verhalen over hun Dispuut!

H.M.I.D.H.D. de Toebacksuyghers

Reeds 75 jaar geleden is het, dat een oogverblindend licht neerdaalde op deze planeet en een aantal rechtlijnige lieden inspireerde. Zij noemden zich de Toebacksuyghers en deden zichzelf het genoegen een koers te bepalen en deze naar eigen goeddunken te verleggen wanneer zij dit nodig achtten. Maatschappelijke ontwikkelingen wisten zij immer tot eigen voordeel aan te wenden. Een waar Toebacksuygher had en heeft dan ook altijd een onderbouwde mening wanneer het gaat om zaken die ons allen raken. Maar een Toebacksuygher voelt ook zeer goed aan, wanneer hij zich bevindt te midden van hen, die evenals hemzelf Maja geproefd hebben. Op deze schone momenten, die gelegen zijn in Rookavonden en Vergaderingen, komen gevoelens los die elders in deze verzakelijkte samenleving geen uitweg meer kunnen vinden. Het gevoel dat op zulke momenten door een Toebacksuygher waart is onmogelijk te beschrijven. Zij die dit ook voelen: wees zuinig op dit kostbare gevoel, het is slechts weinigen gegeven. Moge Maja! alle slapenden wekken uit hun geestelijke winterslaap. Toebacksuyghers, houd de pijpen aan!

H.E.W.D.H.D. A.z.o.t.o.b.a.c.t.e.r.

Waarde Lezer,

Uit de nevelen van de oersoep ontstond ooit de bacterie Azotobacter, een duplococ-vormige bacterie die de grond vruchtbaar en rijker maakt. Dit is ook de kern van Het Eerste Wageningse Dispuut Het Dispuut A.Z.O.T.O.B.A.C.T.E.R. Het verrijken van het leven door middel van creativiteit, inventiviteit en spontaniteit. Elke woensdagavond is er een borrel of activiteit waarbij de leden hun creativiteit, inventiviteit en spontaniteit gebruiken om er een zeer dispuutswaardige avond van te maken. Deze activiteiten variëren van disputeren en verbaal de degens kruisen tot het organiseren van een biercantus of een chique diner.

Ook gaan de leden een keer per jaar op dispuutsweekend in binnen- of buitenland en worden er spontaan oud-leden in binnen of buitenland bezocht. Bovendien is H.E.W.D.H.D. A.Z.O.T.O.B.A.C.T.E.R. het oudste en enige dispuut van Wageningen, wat gekenmerkt wordt door onze Koninklijke erkenning en de vele oude tradities die in stand worden gehouden. Zo drinken de leden al sinds de oprichting Zeer Oude Jenever en dragen alle leden bij speciale aangelegenheden een baret, een hoofddeksel dat vroeger door alle studenten gedragen werd. Kortom, Het Dispuut is ontzettend veelzijdig en vormt een waardevolle verrijking aan ons studentenleven.

Met een luide K.N.O.K. groeten wij u!

De vikingen

ODIN


Vee sterft,

vrienden sterven,

zeker sterft men ook zelf;

maar nimmer sterft een naam

vol roem

voor wie zich een goede verwierf.

– Hávamál 71


Te vaak worden lege zaken verheven tot wapenfeiten, verteld door roemloze mensen wiens naam slechts een vage schim zal achterlaten in de geschiedenis. In een tijd waarin het volk als schapen achter de zwakkeren aanloopt en de strijd door ieder wordt geschuwd in de naam van het verstand, zullen de Vikingen er zijn om ieder te confronteren met het Niets, de onwaardigen achterlatend in angst. Te vuur en te zwaard trekken de Koene Krijgers en Schone Schades plunderend door de wereld, gespleten schedels en lege vaten achter zich latend. De wapenfeiten die zij plegen worden tijdens de borrels gedeeld, waarna het gerstenat lustig uit de hoorns in de Vikingen vloeit. Hier kan een vroed man lof en gelach oogsten, terwijl voor een onvroed man zwijgen zeker het best is.

ODIN

M.P.L.T.S.H.A.M.D. Isis

Bij het Dispuut M.P.L.T.S.H.A.M.D. Isis wordt er gedanst, gezegd waar het op staat en veel rode wijn gedronken. Het Dispuut aanbidt de Egyptische godin Isis, die sterk in haar schoenen staat, rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft en als Godin van de Landbouw de vruchtbaarheid zelve is. De leden van Het Dispuut, genaamd Amarna’s, belichamen de godin Isis als robuuste en oprechte vrouwen. De paarse en gouden kleuren, die wij als Amarna’s dragen, staan voor de rode wijn die wij drinken en voor de stralende zon. De zon inspireert ons om openheid en eerlijkheid uit te stralen, omdat de zon van iedereen is. In een ver verleden is de echtgenoot van Isis, Osiris, in stukken gehakt. De godin Isis poogde al deze stukken te vinden en te herenigen, wat ook het doel is van Het Dispuut. Er ontbreekt echter nog steeds een stuk: de gouden fallus..

“In Vino Veritas!”

T.M.S.D.C.D.C. Scotia

De geur van whisky, de warme klanken van een doedelzak en schotsgeruite rokjes doen vermoeden dat de meiden van Scotia bij elkaar zijn. Een dispuut met een geschiedenis, waaruit vele gebruiken en tradities voortkomen. Elke woensdag komen wij bij elkaar om te borrelen, om zo onze band met Schotland, maar ook met elkaar te sterken. Diverse activiteiten worden ondernomen tijdens de borrels, maar we gaan ook op weekenden en vakanties. Stoer, sexy en eigenzinnig maar toch ook mysterieus. Dat maakt T.M.S.D.C.D.C. Scotia een dispuut met een uniek karakter. Flarden mist vervagen het pad dat de Scotianen nemen, nooit helemaal helder is het doel en toch zullen zij altijd samen zijn om samen hun oneindige dorst te lessen. May your glass never be empty! Quench!H.M.R.D.H.D.
Hoi Hoplitai

Wij zijn het Dispuut der strijders. Wij houden van orde, logica en kracht!


Ons grote voorbeeld is dan ook de Hopliet, de zwaar bewapende soldaat van het antieke Griekenland (Hoi Hoplitai betekent De Hoplieten). Gezond van geest en lichaam, niet voor een gat te vangen en gesteund door de goden Athena en Ares, die staan voor strategie en vechtkunst. Het zijn de Hoplieten die de wereld begrippen geschonken hebben als ‘democratie’, ‘falanx’ en het Trojaanse paard. Het is ons streven als moderne versie van de Hoplieten deze begrippenlijst uit te breiden en daarmee de wereld, en SSR-W in het bijzonder, te verrijken in de breedste zin des woords.


N.P.U.!

M.R.E.V.T.D.G.H.D. Shinto

KAMPAI! Het Met Rede En Verstand Tot Dispuut Gekomen Het Dispuut (M.R.E.V.T.D.G.H.D.) Shinto is een jong en fris gemengd dispuut met enthousiaste leden. Japan en het Shintoïsme zijn onze inspiratiebronnen, maar in onze activiteiten blijven we natuurlijk gezellige en nuchtere Wageningers. Desalniettemin zijn we ons wel bewust van de kernwaarden van Shinto, de Bushido. Onze activiteiten variëren van onzinborrels tot eilandweekenden en schuurfeesten tot het bezoeken van lezingen. Overal kan over worden gediscussieerd, maar relativeren staat ook hoog in ons vaandel. Om het vervolgens te beklinken met een lekker glaasje saké en een hapje sushi op zijn tijd.

KAMPAI!


H.M.I.D.H.D. De Zwevelpin

Het Meest Illustere Dispuut Wij zijn Het Meest Illustere Dispuut Het Dispuut De Zwevelpin is Het Dispuut van SSR-W en is erkend in 1947. Wij verspreiden het vuur en bijbehorende warmte in de wereld, met daarin Wageningen als centraal ontmoetingspunt. Leden van het dispuut zijn te herkennen aan hun rode kledij. Wie ins langer kent zal ook onze dispuutstradities, humor, woordgrapjes, enthousiasme en openheid kunnen beamen. Iedere woensdag hebben wij een activiteit. Vaak is dit een vurig feestje met onze eigen mixtape, soms bij een van de leden thuis. Ook ondernemen wij activiteiten zoals een trampolineborrel, brandweerborrel, (drank)spellenavond, verschillende sporttoernooien en meer. Daarnaast gaat De Zwevelpin ieder jaar drie keer op weekend en om het jaar op vakantie. De foto’s, in de video, geven u een impressie van onder andere ons jaarlijkse zeilweekend waarin wij onze vijand overwinnen. 

Met een vurig luid BRAND!!! groeten wij u

H.A.V.E.I.M.D.H.D. De orde van het witte hert

Het Mannendispuut De Orde van Het Witte Hert, evenals verscheidene ridder- en jachtordes in het verre verleden tot het heden, eert St. Hubertus, patroonheilige van de weidelijke jacht. Een weidelijk jager dient respect te hebben voor het dier waarop hij jaagt en het geschoten dier optimaal te benutten. Deze levenswijze karakteriseert zich door een respect voor de natuur alsmede de medemens. Binnen De Orde komt deze levenswijze terug in de verbroedering tussen de leden en het stilstaan bij de keuzes die men maakt. Geluk halen uit de simpele vreugden in het leven, staat bij ons hoog in het vaandel. Dit resulteert zich in de vele activiteiten en borrels die gebruikelijk op woensdag worden georganiseerd, naast de uitzonderlijke diners en weekendjes weg en vakanties!

Namens de mannen van de Orde,

Geen plek is veilig, als ik mijn geweer richt!

PATS!

Grote commissies en groeperingen

Externe Activiteiten Commissie
Algemene Introductie Dagen Commissie
Introductie Commissie
Gilde
Dies Commissie
Kookgilde

commissies en groeperingen

Syndicaat

Dankzij ons ontstaan er aan de mooiste bar van het noordelijke halfrond unieke, onvergetelijke avonden, nachten en ochtenden waaraan iedereen die het ervaren heeft met liefde terug zal denken. U kunt ons en uzelf op geen gepastere wijze bedanken dan door de sfeer te proeven tijdens een (of meerdere) van de AID avonden. Want de sfeer proeven is alleen mogelijk op het moment dat u het zelf een keer heeft meegemaakt. Als u tijdens een van uw bezoeken iets bestelt, vergeet dan vooral uzelf niet!  

Intact (intere activiteiten)

Intact is een commissie die verantwoordelijk is voor feesten, de jaarclubspellen en andere activiteiten voor onze eigen leden! Elke dinsdag vergaderen we, waarbij we brainstormen over nieuwe plannen en deze plannen dan ook verwerkelijken. Je kunt lekker je creativiteit kwijt, waarbij je gekste ideeën werkelijkheid kunnen worden! Afgelopen jaar hebben we van alles georganiseerd, zoals een Pubquiz en een levend Cluedo, en we hebben al heel veel zin om echte feesten te organiseren zo gauw het weer kan!

DOOR JE STROT!!,

Intact

Bios (studenten band)

BIOS is dé coverband van SSR-W, opgericht in 2007. Swingende dansnummers, klassieke meezingers en het bouwen van een goed feestje is waar we voor staan! Omdat we een studentenband zijn, vertrekken er jaarlijks leden en sluiten er nieuwe leden aan. Kroegfeesten, optredens op een tennisveld of in een kerk, niks is de band te gek! Ben je muzikaal en zou je dit talent graag benutten bij SSR-W? Kom dan langs en laat zien wat je kunt!

FC Sela (Voetbal team)

FC Sela is het verenigingsvoetbalteam, waarin leden kunnen voetballen zonder dat voetbalervaring vereist is. Desondanks heeft FC Sela al vaker in finales gestaan. Naast voetballen op een leuk niveau is FC Sela ook een gezelligheidsteam. Zo is het traditie dat debutanten een kratje meenemen zodat ook de derde helft een succes is.

Paparacie (foto commissie)

Aan deze leden de taak om de hoogtepunten van je studententijd vast te leggen op de gevoelige plaat. Ook zorgen ze ervoor dat deze foto’s na afloop van feesten en activiteiten te bekijken zijn op deze website.

Komma (maatschappelijke commissie)

De maatschappelijke commissie ‘Komma’ is een jonge commissie vol met enthousiaste leden. Komma heeft als doel om de leden maatschappelijk te betrekken, en tegelijk ook zelf een steentje bij te dragen aan onze maatschappij. Hiervoor worden allerlei activiteiten georganiseerd, die uiteenlopen van een diner voor de leden met “overgebleven” voedsel tot discussieavonden, en van het bezoeken van AZC’s tot dé Rijnchallenge, waarbij leden genomineerd worden om in de Rijn te springen! SCHAPPELIJK!!

Krater (cultuur commissie)

De enige echte cultuurcommissie van SSR-W! Ieder jaar organiseert Krater tal van activiteiten. Deze zijn niet alleen heel erg leuk, maar laten je ook nog eens kennis maken met aspecten uit verschillende culturen! We organiseren workshops zoals een insectenproeverij en we zijn betrokken bij de One World Week van de universiteit. Ook organiseren we elk jaar ‘Drinking for Dummies’ een veelbezochte avond vol drankspellen uit de nederlandse studentencultuur. Het hoogtepunt van ons jaar is de Cultweek; een themaweek toegewijd aan cultuur en al het leuks dat je daarmee kunt doen! De afgelopen paar jaar waren er o.a. een Arabische escape room, een dragworkshop en een buikdansavond.

Kortom Krater is een creatieve en gevarieerde commissie waar je je inspiratie de vrije loop kunt laten, want cultuur past overal. Cult!

Dies Commissie

Deze commissie organiseert een weeklang feesten ter eren van de oprichting van de vereniging.

Induccie

De Induccie is de duurzaamheidscommissie van SSR-W. Wij zijn bezig om onze leden bewust te maken van hoe je je eigen leven kan verduurzamen. Daarnaast organiseren wij duurzame activiteiten. In de zesde periode organiseren wij een Duurzame Week waarin we afgelopen jaar onder andere veganistisch gekookt hebben voor de leden en een veiling met tweedehands spullen hebben gehouden.

KLIMAAT!

Spoetnik (Licht & geluid)

Spoetnik is dé licht & geluid commissie van SSR-W. Wij zijn een groep hobbyisten die samen jaarclub presentaties, toneelstukken, gave feestjes en livebands opzetten. Samen zorgen we dat de kroeg up-to-date is voor geweldige knalfeesten. Na afbouwen sluiten we af onder genot van een Jäger, Met een luid

SPOETNIK HOOG!