Zusterverenigingen

Federatie van Unitates en Bonden

In juni 2000 is SSR-W volwaardig lid geworden van de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland. Elk van de aangesloten verenigingen heeft gelijkwaardigheid onder de leden hoog in het vaandel staan en er bestaan dan ook veel overeenkomsten tussen de verenigingen. Desalniettemin zijn er ook verschillen, die voor nieuwe en verfrissende inzichten kunnen zorgen. Daarom gaan we regelmatig bij elkaar op bezoek om samen te feesten en andere activiteiten te ondernemen.

Momenteel bestaat de Federatie naast SSR-W uit de Delftsche Studenten Bond, Eindhovense Studenten Vereniging Demos, het Groningse Unitas S.G. en het Utrechts Mechanisch Technologisch Corps. SSR-Amsterdam is momenteel toehoorder van de Federatie.

Elk jaar wordt de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland geleid door het Dagelijks Bestuur. De verenigingen zorgen er beurtelings voor dat dit Bestuur voor een jaar gevuld wordt met leden van hun eigen vereniging. Afgelopen jaar heeft SSR-W deze taak op zich genomen en hebben 5 ambitieuze leden zich beziggehouden met het reilen en zeilen van de Federatie.

Ook de Federatie van Unitates en Bonden heeft een website.