Staete van Ontbinding

Staete van Ontbinding is ontstaan op 1 december 2009 toen 5 biologen besloten samen te gaan wonen in het Binnenveld-complex aan de Haarweg. Het meest opvallende aan ons huis is toch wel de grootste collectie lege bierflesjes in Wageningen en omstreken. Op het moment van schrijven bestaat de verzameling uit een kleine 1300 verschillende flessen, uitgestald op bijna 100 meter aan planken. De planken lopen dubbel laags van het begin tot en met het eind door Staete!

De afgelopen 5 jaar hebben binnen de muren van Staete grote veranderingen plaatsgevonden. Het belangrijkste verschil met vroeger is dat het geen biologen huis meer is. Vier van de 5 grondleggers hebben het huis inmiddels verlaten wegens verschillende redenen. Gelukkig zijn ze vervangen door 4 nieuwe ‘sjaars’ die de tradities proberen voort te zetten. Elk jaar proberen we met elkaar op huisvakantie te gaan en zetten we de “bloemetjes” buiten tijdens de AID.

Hopende u ooit te mogen verwelkomen groeten wij u,

Opa, hernie, propje, feutie en klooi

Dhr. Okkersen
Dhr. Van den Aker
Dhr. Sosef
Dhr. Visser
Dhr. Helsen