H.M.I.D.H.D. De Toebacksuyghers

Reeds zestig jaar geleden is het, dat een oogverblindend licht neerdaalde op deze planeet en een aantal rechtlijnige lieden inspireerde. Zij noemden zich de Toebacksuyghers en deden zichzelf het genoegen een koers te bepalen en deze naar eigen goeddunken te verleggen wanneer zij dit nodig achtten. Maatschappelijke ontwikkelingen wisten zij immer tot eigen voordeel aan te wenden. Een waar Toebacksuygher had en heeft dan ook altijd een onderbouwde mening wanneer het gaat om zaken die ons allen raken. Maar een Toebacksuygher voelt ook zeer goed aan, wanneer hij zich bevindt te midden van hen, die evenals hemzelf Maja geproefd hebben. Op deze schone momenten, die gelegen zijn in Rookavonden en Vergaderingen, komen gevoelens los die elders in deze verzakelijkte samenleving geen uitweg meer kunnen vinden. Het gevoel dat op zulke momenten door een Toebacksuygher waart is onmogelijk te beschrijven. Zij die dit ook voelen: wees zuinig op dit kostbare gevoel, het is slechts weinigen gegeven. Moge Maja! alle slapenden wekken uit hun geestelijke winterslaap. Toebacksuyghers, houd de pijpen aan!