Zusterverenigingen

Federatie van Unitates en Bonden

In juni 2000 is SSR-W volwaardig lid geworden van de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland. Elk van de aangesloten verenigingen heeft gelijkheid onder de leden hoog in het vaandel staan en er bestaan dan ook veel overeenkomsten tussen de verenigingen. Desalniettemin zijn er ook verschillen, die voor nieuwe en verfrissende inzichten kunnen zorgen. Daarom gaan we regelmatig bij elkaar op bezoek om samen te feesten en andere activiteiten te ondernemen.

Momenteel bestaat de Federatie naast SSR-W uit de Delftsche Studenten Bond,Eindhovense Studenten Vereniging Demoshet Groningse Unitas S.G. en het Utrechts Mechanisch Technologisch CorpsSocietas Studiosorum Reformatorum Amsterdam is momenteel toehoorder van de Federatie.

Elk jaar wordt de Federatie van Unitates en Bonden in Nederland geleid door het Dagelijks Bestuur. De verenigingen zorgen er beurtelings voor dat dit Bestuur voor een jaar gevuld wordt met leden van hun eigen vereniging. In het jaar 2014/2015 namen vier enthousiaste leden van SSR-W deze verantwoordelijkheid op zich, in 2018/2019 gebeurt dit opnieuw door 5 enthousiaste leden!

Ook de Federatie van Unitates en Bonden heeft een website.